Fugleskjulet ved Hartsø. Skal det ikke snart tages i brug?

Jeg har i dag talt med Bo Kruse fra Sønderborg kommune og spurgt til færdiggørelsen. (Huset er dog færdigt). Et af problemerne er, at Bo arbejdsmæssigt pt? skal beskæftige sig med undersøgelser i forb. med landmændenes store mængde af ansøgninger om udvidelse af bedrift. Et andet problem er adgangsforholdene til tårnet. Ganske vist har Bo fået lavet aftale med ejeren af den mark, som skal passeres for at komme til tårnet. Men marken er forpagtet ud til en landmand, som bl.a. har haft tyre gående. Den landmand, som i øvrigt også passer slusen, har Bo ikke fået talt med. Landmanden er noget negativ og har fjernet broen over kanalen. Imidlertid har landmanden, der er noget op i årene, fortalt mig, at han nok ikke sætter dyr ud næste år. Tilskuddet ophører, siger han.
Bo har planlagt, at der på marken sættes 2 tråde op mellem bro og hus. Dog laves der en passage, så dyr og landmandens vogne kan komme igennem.
Jeg har anbefalet Bo, at han tager kontakt til ejeren og landmanden for snarest at få en aftale i orden. Bo fortalte, at de på kommunen havde en ansat, der var lidt mere arbejdsmæssigt frigjort og som muligvis kunne assistere ham.
Jeg forudser desværre et nyt problem derud, nemlig manglende afgræsning?