Der tælles engfugle på biotop A 19 – ingen adgang i yngletiden.

Optællingsperiode 2: 15.maj – 1.juni.

Dagen blev valgt, hvor der var svag vind fra NØ.

Der blev bl.a. noteret ynglende Edderfugl.

Mvh. Henrik Henriksen og Lars Peter Hansen.