Det er ikke kun på grund af de seneste observationer at i bør besøge den ekstraordinære tur til tontoft nakke.
Som skrevet af Kaj gør beliggenheden og de milde vinde her i foråret at der kommer spændende fugle ved nakken, men også fordi det er en decideret fugletræk lokalitet, hvor alt kan ske. Fordi der sker en lille flaskehals proces i visse vindforhold som når vinden er i de sydlige til vestlige hjørne. Derfor koncentreres fugle især på dette sted og derfor mødes forskellige fuglearter i forskellige mængder. Herved dukker der også halvsjældne til sjældne fugle op. Derfor forøges ens årsarter betydeligt plus en del ekstra nye arter. Så det er da klart at sådan en lokalitet skal besøgs hver dag i træktiden. Herved forøges ens fugleviden og især lære man en masse fuglekald.