Tilstanden for færdsel i Tinglev
Mose
af Kaj Abildgaard 25/5-18.

Der er store problemer med færdslen i Tinglev Mose.
Det fugletårn, som står der, har nogle
dårlige stolper. Dette har Naturstyrelsen, som forvalter området, dog lovet at få lavet inden for
kort tid.

Problemerne med gangbroen rundt i mosen er dog mere alvorlige. Stien er nu i så dårlig stand
at al færdsel rundt stærkt frarådes. Naturstyrelsen har dog også bebudet at første og sidste
del af plankerne i løbet af sommeren fjernes. En renovering af det bestående kan der ikke
findes penge til ej heller ved kommunen.

Til gengæld lover naturstyrelsen at opsætte et udkigssted i den nordlige ende af mosen nær
jernbanen.