”Debriefing”
af OAS/DOF tur til Gråstensøerne den 8.11.2018

En par
sælsomme – dansende – taffelænder

En velbesøgt
tur rundt om slotssøen ved Gråsten slot forleden blev – traditionen tro –
evalueret på passende vis ved turens afslutning. Alle deltagere var tilfredse,
de forventelige arter var truffet undervejs, inklusive isfuglen, og sågar en
overflyvende trane. Og alt var klar til dokumentation i DOFbasen.

En enkelt
oplevelse i den allersidste del af turen gav dog anledning til spekulationer om
et par taffelænders adfærd på Store dam.

Prebens video viser, hvad vi studsede over …..

Ingen af os
havde tidligere lagt mærke til noget lignende. Først så vi en hun taffeland,
som udførte rytmiske dansebevægelser – og dykkede. Herefter en han – med samme
adfærd. Fra fuglebøgerne vidste vi ”at dykænder kan udvise svømmeandsadfærd med snadring
på lavt vand og ”halvdykning” med gumpen i vejret” – men der var intet anført
om en sådan ”dansende” fødesøgning.

Efterfølgende
er der søgt på nettet – og på hjemmesiden www.hbw.com/ibc

– kan man på en video træffe en Troldand
(Aythya ferina), der udviser præcis samme adfærd. Titlen er ”Common Pochard (Aythya ferina) – a male bird
paddling with his flippers in order to get food to the surface
”.

Så – altså
en parallel til den kendte fødesøgningsadfærd hos måger, der tramper/danser
ormene op.

Ovennævnte
hjemmeside – The Internet Bird Collection (IBC) – indeholder i øvrigt mange
gode fotos, videoer og sonogrammer.

Lars Peter
Hansen.