Fredag:

OAS bestyrelse får præsenteret det nye lyse, flotte foreningslokale på Sønderborg kaserne. Beliggende på 3. sal med en fin udsigt over Alssund.

Lørdag:

Deltagelse ved Danfoss Universe, Naturens dag.

OAS tur i Felsted skov (21 deltagere).

Søndag:

Deltagelse ved Sønderborg Naturcenters åbent hus på Frydendal, Kær Vestermark. Overdragelse af foreningens lager af fuglekasser til Naturvejlederne v/Andreas Hermann med tanke på ophængning og undervisningsbrug i nærområdet.
Første gennemgang af lydfiler/sonogrammer fra lydoptagelser med foreningens nye Audiomoth udstyr fra Trillen og Tontoft nakke, indsamlet af Peter Schwartz Jensen og Dennis Langholtz.

OAS medlemmer opfordres til at sende forslag til optimal udnyttelse af det nye lokale på kasernen til kajabildgaard@stofanet.dk , da der inden længe afholdes bestyrelsesmøde med dette punkt på dagsordenen.

Flaget til tops på kasernen – vi har fået nyt OAS foreningslokale
Aktivitet på Kær Vestermark
Oliver i gang med at hverve yngre medlemmer til OAS

Med venlig hilsen Lars Peter Hansen.